VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 31684 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
NAŠI PLANOVI

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02), članka 8. i 13. Statuta Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 02/07, Vijeće je, na 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine usvojilo

 

PROGRAMSKI PLAN RADA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA ZA 2017. GODINU

 

UVOD

Radi ostvarivanja osnovnih ciljeva usmjerenih na očuvanje identiteta češke nacionalne manjine i osiguranje njenog položaja brigom za ostvarivanje manjinskih prava predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim zakonima i propisima, Vijeće češke nacionalne manjine grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Vijeće) Programskim planom rada za 2017. godinu utvrđuje aktivnosti kojima će samostalno, i u suradnji s partnerima, doprinositi ostvarivanju planiranih ciljeva.

Program rada uključuje aktivnosti i projekte čiji je cilj očuvanje jezika, pisma i običaja, očuvanje i razvijanje kulture i tradicije i drugih obilježja identiteta češke nacionalne manjine kao i ostvarivanje političkih, ekonomskih, socijalnih i drugih prava pripadnika češke nacionalne manjine u gradu Zagrebu. Također podrazumijeva suradnju s tijelima i institucijama Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Republike Češke, Saveza Čeha u RH, zastupnika za češku i slovačku manjinu u Hrvatskom saboru, Koordinacijom, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, Češkom besedom Zagreb, Hrvatsko češkim društvom drugim udrugama.

Kroz ostvarivanje programa i projekata u kulturi, prosvjeti, izdavaštvu i drugim djelatnostima nastoji se uzvratiti prijateljstvo, povjerenje i potpora koju pružaju građani ovoga grada i dati doprinos multikulturalnosti Zagreba, po kojoj je on već poznat u ovom dijelu Europe i svijeta.

 

1. INFORMATIVNA I IZDAVAČKA DJELATNOST

1.1. WEB stranica: www.cesi-zagreb.hr

Radi dostupnosti svim zainteresiranim korisnicima, na web stranici Vijeća biti će objavljivane informacije od značaja za pripadnike češke nacionalne manjine Grada Zagreba kao i širu javnost, obavijesti i izvješća o događajima, manifestacijama i djelovanju Vijeća. Također će se objavljivati godišnji program rada Vijeća i izvješće o njegovom izvršavanju. Posebna pozornost će se posvetiti uvrštavanju aktualnih informacija o provedenim i budućim aktivnostima iz djelatnosti VČNM GZ, interesantnim za češku manjinsku zajednicu Zagreba, RH i ostalih posjetitelja portala. Sadržaji će biti objavljivani na češkom i hrvatskom jeziku.

Ukupan trošak za web stranice sadrži izdatke za preuređenje, zakup prostora te kontinuirano osvježavanje informacija.


Planirana sredstva 9.000,00
poz 18 kto 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.500,00
poz 15 kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja 500,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

1.2. Mjesečno informiranje

Radi informiranja članova Vijeća i ostalih pripadnika češke nacionalne manjine koji ne koriste Internet, informativni prilozi o radu Vijeća te drugi tekstovi od interesa za pripadnike češke nacionalne manjine, objavljivati će se u tiskanom obliku u mjesečnom glasilu „Spolkové zprávy“, koji izdaje Češka beseda Zagreb. Korištenjem njihovog kanala distribucije omogućava se informiranje primatelja dostavom tiskanog medija na kućnu adresu. U cilju održanja dugogodišnje tradicije izlaženja i poboljšanja kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za sufinanciranje tiskanja i distribuciju čitateljima.

Planirana sredstva 8800,00
poz. 13 kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 800,00
poz. 20 Kto 3239 Ostale usluge 8000,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

1.3. Periodično informiranje

Periodičnim izdavanjem tematskog glasila Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba, pod nazivom „Informator“, omogućiti će se detaljnije upoznavanje čitatelja s važnim pitanjima, ostvarenjima ili problemima iz života i rada Vijeća i češke manjine u gradu Zagrebu. Distribuirati će se pripadnicima češke nacionalne manjine i široj javnosti na području Zagreba, Zagrebačke županije i ciljanoj čitateljskoj publici u Hrvatskoj i Češkoj.

Planirana sredstva 3.800,00
poz. 13 Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 800,00
poz. 20 Kto 3239 Ostale usluge 3.000,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

2. 2. ODGOJ I OBRAZOVANJE

2.1 Češka dopunska škola – osnovna i srednja (po modelu C)

Od školske godine 2006./2007. Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, na prijedlog Češke besede Zagreb, odobrilo je učenje češkog jezika i kulture u Zagrebu po modelu C. Za učenike osnovne škole nastava je organizirana u okviru OŠ S.S. Kranjčević, a za srednjoškolce u okviru X. gimnazije I. Supek. Školske godine 2016. /2017. nastavu češkog jezika i kulture u Zagrebu pohađa osamdesetak učenika osnovne i srednje škole. Škola ima u programu učenje i očuvanje češkog jezika i pisma, kulture te poznavanje zemljopisa i povijesti Češke kao zemlje naših predaka. Osnovna škola ima četiri nastavne grupe, a srednja je organizirana u dvije nastavne grupe. Nastava se održava jedanput tjedno. Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba uključeno je u organiziranje i potporu nastavi češkog jezika i kulture.

Važan dio programa su i edukativna putovanja (terenska nastava) u Republiku Češku. Edukativno putovanje u Češku ima za cilj razvijati zanimanje za češki jezik i kulturu, posjet kulturnih, povijesnih i prirodnih znamenitosti, produbiti i utvrditi znanja stečena u redovnoj nastavi, upoznati običaje i tradiciju i razvijati jezičnu kompetenciju u okruženju izvornih govornika.

Vijeće će, u okviru svojih mogućnosti, sufinancirati autobusni prijevoz učenika i djece na edukativno putovanje u Republiku Češku i tiskanje radne bilježnice u školskoj godini 2016./2017.


Planirana sredstva 14.600,00
poz 13 kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.000,00
poz 20 Kto 3239 Ostale usluge 1.000,00
poz 12 Kto 3225 Sitni inventar i auto gume 600,00
ROK IZVRŠENJA: drugo polugodište šk. godine 2016./2017.

2.2. Češka dopunska škola – 95. godišnjica

Češka manjinska zajednica u Zagrebu organizirano učenje češkog jezika provodi od 1922. godine kada je utemeljena Češka dopunska škola. Od svog osnutka do danas škola ispunjava svoj temeljni cilj – očuvanje češkog jezika i kulture i očuvanje češkog manjinskog identiteta poučavanjem mladih generacija. Prvo sjedište škole bilo je u Krajiškoj ulici. Prvi učitelj bio je Oldřich Pech. Školom je upravljao Kuratorij sastavljen od jednakog broja predstavnika dviju čeških udruga koje su tada djelovale u Zagrebu (Češke besede Zagreb i Čehoslovačke obce). U prvu školsku godinu bilo je upisano 49 učenika.

Kroz proteklo razdoblje, nastava češkog jezika odvijala se na način kako je to, u određenom vremenu, bilo moguće organizirati s obzirom na zakonska rješenja i potrebe i mogućnosti same manjinske zajednice. Danas se odvija po modelu C i sastavni je dio školskog sustava Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Češka dopunska škola sastavni je dio povijesti Češke besede Zagreb i cjelokupne zajednice zagrebačkih Čeha i zato će se ove godine svečano obilježiti njena 95. godišnjice. Planira se izdavanje prigodne monografije, organizacija okruglog stola na temu učenja manjinskog jezika po modelu C, izložba, susret i radionica učenika polaznika nastave češkog jezika po modelu A i C i učenika koji u Zagrebu pohađaju nastavu manjinskih jezika po modelu C. Vijeće Češke nacionalne manjine će, u okviru svojih mogućnosti, sufinancirati navedene aktivnosti u okviru obilježavanja ove godišnjice.

Planirana sredstva 8000,00
poz 26 Kto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8000,00
ROK IZVRŠENJA: prvo polugodište šk. god. 2017./2018.

2.3. Edukativno putovanje u Bjelovarsko bilogorsku županiju

Prema posljednjemu popisu stanovništva iz 2011. godine u Hrvatskoj živi 9.641 Čeha, od čega najviše (6.287) u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Administrativno i kulturno središte Čeha Hrvatske je grad Daruvar. Općina Končanica je jedina administrativna jedinica u Hrvatskoj u kojoj Česi čine većinsko stanovništvo.

Vijeće čnm Grada Zagreba u suradnji s Češkom besedom Zagreb planira organizirati edukativno jednodnevno putovanje učenika Češke dopunske škole Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Učenicima bi se omogućio posjet Savezu Čeha u RH u Daruvaru, novinsko izdavačkoj ustanovi „Jednota“ koja izdaje dječji časopis na češkom jeziku ( jedan od najstarijih dječjih časopisa u Hrvatskoj), češkim osnovnim školama u Daruvaru i Končanici (model A), češkoj etno kući u Ivanovom Selu, šetnja edukativnom stazom Češkim stopama i razgledanje povijesne, kulturne i gospodarske baštine čijem su stvaranju sudjelovali Česi koji generacijama žive u ovim krajevima. U okviru o edukaciju o povijesti češke manjine u Hrvatskoj, biti će položeni vijenci i zapaljene svijeće kod obnovljenog spomenika osnivanja Češke brigade Jan Žiška z Trocnova u selu Bučje kod Pakraca, koja je u II. svjetskom ratu bila najveća antifašistička vojna postrojba jedne nacionalne manjine u Europi, te kod spomenika u središtu Ivanovog Sela, gdje u zajedničkoj grobnici, pod hrvatskom zastavom, počivaju hrvatski branitelji pripadnici češke nacionalnosti koji su poginuli u Domovinskom ratu braneći selo 21.9.1991. godine.

Planirana sredstva 8000,00
poz 26 Kto3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8000,00
ROK IZVRŠENJA: prvo polugodište šk. god. 2017./2018.

2.4 Češki dječji vrtić-igraonica

Projekt Češkog dječjeg vrtića odnosno igraonice za djecu predškolskog uzrasta koji, pod nazivom „Cvrček“, već godinama organizira Češka beseda Zagreb u svojim prostorijama, Vijeće ocjenjuje kao važnu odgojno obrazovnu djelatnost. Djeci se omogućava da kroz igru, pjesmu, ples i primjerene kazališne forme uče češki jezik i usvajaju češku kulturu i običaje. Time se odgaja pomladak i osigurava budućnost češke manjinske zajednice u Zagrebu. Za suvremeniji rad sa djecom nedostaju bolji prostorni uvjeti, edukativne igračke, literatura i druga audio-vizualna pomagala. Vijeće ČNM GZ će tijekom 2017. godine, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti ovaj važan projekt češke manjine u Zagrebu.

Planirana sredstva 500,00
poz 12 Kto 3225 Sitni inventar i auto gume 500,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

 

3. KULTURNA DJELATNOST

3.1.Suradnja s Češkom besedom Zagreb ( ČBZ )

Češka beseda Zagreb, kao udruga građana s tradicijom dužom od 140 godina, razvila je bogatu kulturno prosvjetnu djelatnost s ciljem očuvanja tradicije, jezika i običaja zagrebačkih Čeha. Očuvanje i razvoj kulturno prosvjetne djelatnosti Čeha u Zagrebu također je jedan od najvažnijih ciljeva djelovanja Vijeća ČNM Grada Zagreba. U okviru ČBZ djeluju brojne sekcije, kao na primjer: folklorna sekcija najmlađih "Záhřebské sluníčko", folklorna sekcija odraslih "Jetelíček" , pjevački zbor " Bohemia", vokalno–instrumentalna grupa „Lípa“, kazališna skupina „J. V. Frič“ i dr.. Navedene sekcije predstavljaju Vijeće i češku manjinu na kulturnim manifestacijama nacionalnih manjina grada Zagreba kao što su Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba, Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba, Dan Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Uz to često su pozivane da predstavljaju češku nacionalnu manjinu Grada Zagreba i na drugim kulturnim priredbama, kako u zemlji, tako i inozemstvu.

Kulturna produkcija ovih sekcija, uz entuzijazam i volonterski rad članova, iziskuje i određena materijalno financijska sredstva koja Češka beseda, kao neprofitna udruga, ne može uvijek osigurati u potrebnim iznosima. Radi toga će Vijeće u Programski plan rada uvrstiti i sufinanciranje uvježbavanja, opremanja i nastupa sekcija ČBZ na najznačajnijim manifestacijama tijekom 2017. godine u Zagrebu, Hrvatskoj i u inozemstvu.

Planirana sredstva 12.500,00 kn
poz 20 Kto 3239 Ostale usluge 1.000,00
poz 18 Kto 3237 Intelektualne usluge 11.500,00 kn
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

3.2 Edukativno putovanje članova Vijeća i Češke besede Zagreb u Češku.

Planira se organiziranje edukativnog puta u Češku Republiku članova VČNM GZ i ČBZ s ciljem boljeg upoznavanja s načinom života, običajima i tradicijom, posjete kulturnih, povijesnih i prirodnih znamenitosti . Tijekom edukativnog puta posjetiti će se međunarodni festival Dani slavenske kulture na kojem se kroz prezentaciju kulturne baštine ali i suvremenih kulturnih dostignuća ukazuje na povijesnu i kulturnu povezanost svih slavenskih zemalja, naroda i narodnosti. Festival se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Češke, predsjednika oba doma češkog parlamenta, ministarstava kulture, ministarstva školstva, mladeži i tjelesne kulture i drugih. Folklorna skupina Češke besede Zagreb svojim će nastupom na ovom festivalu predstavljati češku nacionalnu manjinu svoju domovinu Hrvatsku i njen glavni grad Zagreb. Domaćini festivala financiraju smještaj sudionika, a Vijeće čnm Grada Zagreba planira financirati prijevoz i prehranu članovima Vijeća i Češke besede Zagreb koji će predstavljati češku manjinu iz Hrvatske na ovom festivalu.

Planirana sredstva 25.000,00 kn
poz 13 Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.000,00
poz 26 Kto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kn
ROK IZVRŠENJA: svibanj, lipanj 2017.

3.3. Edukativno putovanje članova Vijeća i Češke besede Zagreb u Vukovar

Sudjelovanje pripadnika manjina u Domovinskom ratu, jedan je od dokaza da to nije bio rat Hrvata protiv Srba već branitelja protiv agresora, branitelja koji su se odazvali pozivu domovine da ju brane, bez obzira koja krv tekla njihovim žilama. Polazeći od toga, pripadnici češke manjine dali su značajan doprinos obrani Hrvatske, kao pripadnici obrambenih postrojbi i kao dionici u održavanju svih za život važnih funkcija, u područjima i zajednicama kojima pripadaju. Kako nikad ne bi bila zaboravljena, treba čuvati uspomenu na herojske podvige hrvatskih branitelja i stradanja na svim ratom zahvaćenim područjima. Među gradovima herojima Domovinskog rata, grad Vukovar, u kojem je 1991. godine živjela i mala zajednica 39 pripadnika češke nacionalnosti, zasigurno ima posebno mjesto.

U godini obilježavanja 25. godišnjice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, 95. obljetnice Češke dopunske škole Češke besede Zagreb i 80. obljetnice Češkog narodnog doma u Zagrebu, Vijeće čnm Grada Zagreba planira organizirati dvodnevno edukativno putovanje za svoje članove i članove Češke besede Zagreb gradu Vukovaru,i Vukovarsko - srijemskoj i Osječko – baranjskoj županiji. U okviru putovanja planira se posjeta Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar i drugim memorijalnim mjestima i obilježjima u Vukovaru i okolici, susret s predstavnicima Koordinacije nacionalnih manjina Vukovarsko srijemske – županije i Češke besede Osijek.

Planirana sredstva 25.000,00 kn
poz 26 Kto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kn
ROK IZVRŠENJA: rujan / listopad 2017.

4. 4. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA

4.1 Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba (14.10.) Dan neovisnosti Republike Hrvatske (8.10.) Dan češke državnosti (28.9. – sv. Václav) Dan nastanka samostalne čehoslovačke države (28.10.)

Hrvatski i Češki narod puno toga vezuje u stvarnosti ali i na razini simbolike. Obilježavanjem datuma značajnih i za Republiku Hrvatsku i za Republiku Češku i za češku manjinu u Hrvatskoj, Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba želi ukazati da češka nacionalna zajednica u Zagrebu čuva tradiciju domovine svojih predaka ali i da je potpuno integrirana u hrvatski društvo u čijoj izgradnji ravnopravno sudjeluje. Dan češke državnosti, 28. rujna, slavi se na dan kada je bio ubijen jedan od najomiljenijih čeških svetaca sv. Václav, zaštitnik češkog naroda i države. Taj datum je 2000. proglašen državnim praznikom.

Dan neovisnosti Republike Hrvatske , 8. listopada, obilježava povijesni dan kada je Sabor Republike Hrvatske, 1991. godine, jednoglasno donio odluku o raskidu državnopravnih veza sa bivšom državom SFRJ. Dan nastanka samostalne čehoslovačke države, 28. listopada slavi se u spomen na dan proglašenja samostalne čehoslovačke države 28. listopada 1918. godine. Dan Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba, 14. listopada, ujedno i datum osnivanja Češke besede Zagreb, obilježava dan kada je počelo organizirano djelovanje Čeha u Republici Hrvatskoj. Na proslavu i akademiju s bogatim kulturno-umjetničkim programom, u listopadu 2017., kojom će se obilježiti ovi značajni datumi, biti će, uz goste iz Zagreba, pozvani i gosti iz zemlje i inozemstva. Najzaslužnijim pojedincima, institucijama, udrugama i drugim zaslužnim subjektima dodijeliti će se priznanja i nagrade za doprinos radu Vijeća i češke manjinske zajednice u Zagrebu.

Planirana sredstva 10.400,00
poz 13 Kto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 400,00 kn
poz. kto Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.500,00
poz 15 Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja 500,00
poz 17 Kto 3235 Zakupnine i najamnine 1.500,00
poz 24 Kto 3293 Reprezentacija 8.000,00
ROK IZVRŠENJA: listopad 2017.

4.2. Dani češko - hrvatske kulture u Zagrebu (8. – 14.5. 2017.)

Održavanjem Dana češko - hrvatske kulture u Zagrebu, Vijeće ČNM GZ, u suradnji s Češkom besedom Zagreb i odgovarajućim ustanovama, institucijama, udrugama i drugim subjektima, kroz tematska predavanja, izložbe znanstvene, kulturne i slične skupove i priredbe, želi oteti zaboravu osobe i događaje koje su gradile mostove suradnje i podsjetiti na činjenicu kako su Česi gradu Zagrebu dali mnogo toga što ga Zagrebom čini, a Zagreb im je istodobno pružio ne samo gostoprimstvo i dom nego i važan dio identiteta. Ciklus Dana češko - hrvatske kulture u Zagrebu, započet u svibnju 2016., planira se od 8. do 14. svibnja 2017. godine nastaviti obilježavanjem 80. godišnjice Češkog narodnog doma u Zagrebu i osvjetljavanjem njegove uloge kao središnjeg mjesta kulturne i prosvjetne djelatnosti češke manjine u Zagrebu i mjesta susreta češke, hrvatske i drugih kultura multikulturnog Zagreba.

Planirana sredstva 11.000,00
poz 15 Kto 3233 Usluge promidžbe i informiranja 500,00 kn
poz 17 Kto 3235 Zakupnina i najamnina 2500,00 kn
poz 24 Kto 3293 Reprezentacija 1000,00 kn
poz 26 Kto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7000,00 kn
ROK IZVRŠENJA: svibanj 2017.

4.3 Okrugli stol


„Uloga vijeća u osnaživanju potencijala manjinskih udruga - gospodarska djelatnost udruge u svrhu stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije“.


Manjinske udruge pa tako i Češka beseda Zagreb nositelji su kulturno prosvjetne djelatnosti kojom se čuva identitet manjine u društvu a rade i na stvaranju i održavanju pretpostavki za ostvarivanje kulturnog amaterizma. Njihov rad uređen je Zakonom o udrugama i drugim pozitivnim propisima. Republika Hrvatska, Grad Zagreb i druge jedinice regionalne i lokalne samouprave financijski, materijalno i na druge načine pomažu rad manjinskih udruga. Međutim, njihovo djelovanje i opstanak ipak, prije svega, počiva na entuzijazmu i volonterskom radu njihovih članova i vodstva.

Realizacija većih i dugoročnijih projekata u kulturnoj i prosvjetnoj djelatnosti, a osobito izgradnja, opremanje i održavanje kulturnih domova i drugih prostora potrebnih za njihov rad, često iziskuju značajna dodatna financijska sredstva. Iz tih razloga udruge se moraju dodatno angažirati u iznalaženju izvora financiranja takvih projekata i potreba. Jedan od načina je i gospodarska djelatnost udruge koja je zakonom omogućena ali u praksi postoji niz otvorenih pitanja koja bi trebalo riješiti kako bi takva djelatnost bila korisna za udrugu i u potpunosti usklađena sa zakonskim propisima. U okviru ostvarivanja i zaštite prava pripadnika nacionalne manjine i komunikacije sa državnim tijelima i tijelima lokalne i regionalne samouprave vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu doprinijeti osnaživanju potencijala udruga i boljem uređenju zakonske osnove za gospodarsku djelatnost. Na planiranom okruglom stolu obraditi će se primjeri dosadašnje prakse i tražiti odgovori na otvorena pitanja kako bi se gospodarska djelatnost udruga unaprijedila.

Planirana sredstva 1.500,00
poz 17 Kto 3235 Zakupnina i najamnina 1000,00 kn
poz 24 Kto 3293 Reprezentacija 500,00 kn
ROK IZVRŠENJA: svibanj 2017.

 

5. 5. SURADNJA NA KULTURNOM, POLITIČKOM I ZNASTVENOM PLANU

5.1 Suradnja s institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu


Programska aktivnost se planira u cilju nastavka započete suradnje s institucijama, udrugama i drugim odgovarajućim subjektima u zemlji i inozemstvu koji se bave problematikom nacionalnih manjina i razmjene iskustava na tom planu. U tom kontekstu planira se suradnja s institucijama hrvatske i češke države, glavnih gradova Zagreba i Praga, uspostava suradnje s češkim u hrvatskim manjinskim institucijama i udrugama u drugim zemljama (Češka, Austrija, Slovačka i dr.) i sudjelovanje predstavnika Vijeća i Češke besede Zagreb na odabranim skupovima koje organiziraju specijalizirane institucije u Republici Češkoj a odnose se na suradnju s češkom dijasporom.

Planirana sredstva 9.000,00
poz 5 Kto3211 Službena putovanja 9.000,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

5.2 Suradnja s veleposlanstvom Češke republike u RH


Vijeće ocjenjuje i nadalje potrebnim njegovanje i održavanje dobrih radnih odnosa sa svim službama i vodstvom Veleposlanstva Češke republike u RH. Brojna su pitanja i akcije od zajedničkog interesa, koje treba zajednički razmotriti i dogovoriti način i dinamiku njihovog rješavanja.

Planirana sredstva 1000,00
poz 24 Kto 3293 Reprezentacija 1000,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

5.3. Suradnja sa znanstvenim institucijama


Za očuvanja kulturnog identiteta i pravnog i političkog položaja češke nacionalne manjine u dinamičnom razvoju suvremenog hrvatskog društva i života u uvjetima u okvirima EU, neophodno je, pored tradicionalnih oblika manjinskog djelovanja, pratiti i znanstvene spoznaje stručnjaka koji se bave tom problematikom. Vijeće planira podupirati odgovarajuće oblike suradnje s Filozofskim fakultetom u Zagrebu i u suradnji s katedrom bohemistike osuvremenjivati metode očuvanja češkog jezika i pisma u zagrebačkoj urbanoj sredini.

S Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu planira se suradnja na planu izučavanja socijalnog i kulturnog položaja pripadnika češke nacionalne manjine u Zagrebu, njihovog interesa za organizirano djelovanje na manjinskom planu kako bi se usporio proces njihove asimilacije. U cilju bolje prepoznatljivosti manjina, konkretnijeg uključivanja u društveni i politički život, rješavanja praktičnih pitanja kroz odgovarajuće projekte i fondove, planira se i suradnja sa drugim znanstvenim i sličnim institucijama u Hrvatskoj, Češkoj i Europskoj uniji.

Navedeni aspekti suradnje osobito će biti usmjereni prema mladim pripadnicima manjine, njihovim afinitetima i potrebama kako bi Vijeće i Češka beseda Zagreb svoje planove i djelovanje učinili zanimljivim za uključivanje mladih u organizirane oblike rada češke manjinske zajednice u Zagrebu.

Planirana sredstva 400,00
poz 24 Kto 3293 Reprezentacija 500,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

 

6. OSTVARIVANJE PRAVA I ZAŠTITA PRIPADNIKA ČEŠKE NM

6.1. Pravna pomoć

Organizirati će se pravna pomoć pripadnicima češke nacionalne manjine za rješavanje njihove problematike u sferi političkih, socijalno-ekonomskih, manjinskih i ljudskih prava. Vijeće će sudjelovati i u donošenju odluka na razini Grada Zagreba koja se tiču manjinske problematike i manjinskih prava, naročito prava pripadnika češke nacionalne manjine.
Radi neposrednog kontakta s članovima češke zajednice u Zagrebu, Vijeće će odrediti i na svojoj web stranici, kao drugim oblicima priopćavanja, objaviti uredovno vrijeme u kojem pripadnici ČNM mogu posjetiti ured Vijeća u Ulici Pavla Šubića 20 (zgrada Češkog narodnog doma) te zatražiti pomoć u rješavanju problema iz područja prava nacionalnih manjina s kojima se susreću u svakodnevnom životu i u komunikaciji s nadležnim institucijama Grada Zagreba i RH.

Planirana sredstva 500,00
poz 18 Kto 3237 Intelektualne i osobne usluge 500,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

7. ZAJEDNIČKI PROGRAMI KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

7.1. Koordinacija vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u RH

Sufinancirati će se prihvaćeni programi Koordinacije za 2017. godinu kojima se ostvaruju zajednički ciljevi i prava, te financira organiziranje sjednica i skupova Koordinacije. Koordinacija vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u RH učlanjena je u Federalnu uniju europskih nacionalnih manjina (FUEN). U FUEN su učlanjene 84 organizacije nacionalnih manjina iz 32 europske države. FUEN ima tri radne skupine . U jednoj su germanske manjine, u drugoj slavenske a u trećoj ostale. Cilj radne skupine slavenskih manjina je razvoj suradnje između pojedinih manjina i razmjena iskustava koja se odnose na organiziranje manjine i njeno uključivanje u društveni i politički život. FUEN se, između ostalog , zalaže za bolju prepoznatljivost manjina u Europskoj uniji, s obzirom na to da Europa za tu problematiku ne iskazuje baš veliko zanimanje.
Stoga FUEN planira otvaranje ureda u Bruxellesu radi lobiranja za projekte europskih manjina. Vijeće češke nacionalne manjine, kao član Koordinacije, a preko nje u FUEN-a, sufinancirat će članarinu u ovoj organizaciji za 2017. godinu.


Planirana sredstva 5000,00
poz 24 Kto 3293 Reprezentacija 1000,00
poz 26 Kto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4000,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine

7.2. Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba

Sufinancirati će se prihvaćeni programi Koordinacije za 2017. godinu kojima se ostvaruju zajednički ciljevi i prava, te financira organiziranje kulturnih priredbi i manifestacija Koordinacije.


Planirana sredstva 1000,00
poz 26 Kto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1000,00
ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele godine


SVEUKUPNO KUNA 155.100,00

 

Zagreb, 22. prosinca 2016.
Ur. Br: V1 – GZ 93/16


Predsjednik Vijeća češke NM GZ

Juraj Bahnik, mag.pol.